Вступили в дію нові законодавчі акти по службі крові, в яких багато інформації щодо донорства

Шановні донори!

Тому адміністрація КНП “Хмельницький обласний центр служби крові” вважає за необхідне терміново Вас ознайомити з певними положеннями цих наказів, а саме: Хто може бути донором та Що може стати на заваді виконання донорських функцій. Отже, у Законі України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” № 931-IX від 30.09.2020, який вступив в дію від 25.01.2021р. (скасовує дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів” від 1995 р.) у Розділі IV, стаття 14 чітко визначено що – Донором крові та/або компонентів крові може бути будь-який дієздатний громадянин України (досяг 18 річного віку), іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, який пройшов відповідне медичне обстеження, за результатами якого підтверджена відсутність показань до постійного чи тимчасового відсторонення від донорства відповідно до переліку показань, з яким проведено співбесіду перед донацією крові та/або компонентів крові, під час якої йому надано вичерпну інформацію щодо донації, та який надав письмову згоду на забір у нього крові та/або компонентів крові, а також (за потреби) на застосування до нього допоміжних медичних технологій за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади. Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, може звернутися до будь-якого суб’єкта системи крові, що здійснює заготівлю, переробку, тестування, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові, незалежно від реєстрації місця проживання. Особливо акцентуємо Вашу увагу, що Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, під час медичного обстеження та співбесіди, що проводиться перед донацією крові та/або компонентів крові, зобов’язана повідомити відповідній посадовій особі суб’єкта системи крові всю відому їй інформацію про перенесені та наявні в неї захворювання, а також про вживання нею наркотичних речовин та властиві їй інші форми ризикованої поведінки, що можуть спричинити зараження реципієнта інфекційними хворобами внаслідок трансфузії, а також за наявності яких виконання донорської функції може бути обмежено.

Зазначена інформація засвідчується особистими підписами особи, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, та посадової особи закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичне обстеження перед донацією, і становить лікарську таємницю. Величину разової максимально допустимої дози крові та компонентів крові, збір якої може бути здійснено від одного донора, та регулярність донацій визначає своїм рішенням лікар-терапевт нашого закладу. Він також (лікар-терапевт) уповноважений приймати остаточне рішення про допуск до донації або про відсторонення донора від виконання ним донорської функції на підставі результатів обов’язкового медичного обстеження, проведеного в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади. Результати процедур медичного обстеження та тестування донорів щодо допуску до здійснення донації документально фіксуються, а будь-яка невідповідність критеріям допуску до донорства повідомляється донору з наданням повної інформації та обґрунтування з дотриманням вимог щодо конфіденційності. Повністю ознайомитися із законом Ви можете за цією ссилкою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-IX#n154 Також необхно звернути увагу на Наказ МОЗу України від 08.02.2021 № 207 “Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів”.

Згідно цього наказу затверджено ПОРЯДОК медичного обстеження донорів крові та компонентів крові ( ссилка: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0896-05#Text) , в якому Ви ознайомитись з критеріями прийому та обліку донорів (див. фото), а також Критерії для постійного та тимчасового відсторонення від донорства (Додаток 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та компонентів крові (пункт 1 розділу III) – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0896-05#Text.

Прохання ознайомитися із цими критеріями, щоб заздалегідь отримати інформацію щодо можливості стати донором.

Бажаємо Вам, шановні Наші донори, крепкого здоров’я, великого прагнення та бажання врятувати чиєсь життя!